Wydane zostało polskie tłumaczenie wersji 1.2.3 BuddyPressa.